Logo a logotyp


Logo nebo logotyp je jedinečná značka, která reprezentuje firmu nebo konkrétní produkt. Propojuje všechny prvky a formy prezentace jako celku. Dobré logo je jednoduché, snadno zapamatovatelné a jednoznačně identifikovatelné v rámci jakékoli jeho aplikace. Právě takové logo rád navrhnu i pro vás. Samozřejmostí je zpracování všech potřebných variant, formátů a dodání logomanuálu…

 

Tisková grafika


Největší podíl mé tvorby zaujímá tisková grafika. Pro své zákazníky vytvářím inzerce, prospekty, brožury, katalogy, plakáty, billboardy nebo jiné velkoplošné bannery. Dovedu navrhnout i layout časopisů nebo publikací. Díky zkušenostem s tiskovou produkcí vám připravím  tisková data tak, aby při správné péči tiskárny byl výsledek vaší prezentace vždy co nejlepší…

 

Práce s texty


Mohu vám nabídnout jazykové korektury vašich textů v češtině, stejně jako publicistické služby např. při tvorbě vašich PR článků či jiných sdělení. Dodržuji vždy hlavní typografické zásady, a tak vám vaše texty, které zpracuji, nebudou dělat po žádné stránce ostudu…

 

Fotografie


Miluji fotografii. To jedinečné zachycení okamžiku, hru se světlem… Ačkoli dávám přednost použití původních obrazových dat z fotoaparátu (film mám ještě raději), dovedu si s fotografiemi pohrát tak, že vznikají opravdu jedinečné obrazy. Zvládám i náročnější retuše a úpravy, když je třeba.

 

Copyright 2015 designlk.cz | All Rights Reserved