Ve spektru mé grafické tvorby naleznete služby, které souvisí se samotným zrodem či redesignem jednotného vizuálního stylu firmy nebo produktu. Mým cílem je komplexní a dlouhodobá péče o  vizuální prezentaci a komunikaci zákazníka.

Mohu vám nabídnout návrh a zpracování nového firemního či produktového loga (logotypu) s ohledem na další součásti vaší prezentace. V galerii ukázek mých prací naleznete několik prezentací realizovaných návrhů firemního loga i s podrobným popisem projektu.

Součástí mé komplexní práce je také návrh firemních barev, používaných následně v rámci jednotného vizuálního stylu. Není to jen o výběru jedné či dvou hlavních barev a pár doplňkových. Vše musí mít svůj systém a pravidla, pokud má navržené barevné schéma správně a dlouhodobě fungovat.

Součástí práce na tvorbě jednotného vizuálního stylu firmy nebo produktu je také návrh hlavních merkantilních tiskovin, kam je možné zařadit firemní vizitky, hlavičkové papíry nebo formuláře, dopisní obálky, firemní desky, oznámení a pod.

Další složkou firemní prezentace v rámci vizuálního stylu je návrh šablon pro základní formy tištěné prezentace (inzerce v tisku, letáky, brožury či katalogy, plakáty, bannery nebo billboardy), případě návrh a stanovení základních pravidel pro následné vytváření těchto prezentací. Má-li mít firemní nebo produktová prezentace smysl a jednotnou tvář, je nezbytné specifikovat alespoň několik základních pravidel, kterými se budou následné grafické návrhy (včetně těch individuálních a jednorázových) řídit. Podstatnou součástí mé grafické tvorby je i samotné zpracování inzerce, katalogů, plakátů, bannerů a dalších tiskovin.

Pro své grafické zakázky se snažím používat vlastní originální grafické prvky, včetně fotografií z vlastní (zatím nikoli rozsáhlé) fotobanky nebo originální motivy pozadí či doplňkové grafiky k vašim prezentacím. Není však problém, pokud z vaší ani mé strany nenalezneme optimální obrazový motiv, vyhledat a použít tento z některé veřejné fotobanky.

Z tiskové grafiky, návrhu jednotného vizuálního stylu firmy nebo konkrétního produktu a systému šablon (včetně šablon pro MS Office) jsem schopen vám nabídnout a připravit téměř cokoli. Neváhejte u mne tedy poptat jakýkoli produkt nebo službu. Pokud narazíme na cokoli, na co mé síly nebo možnosti nestačí, nebojte – mám mezi kolegy v oboru řadu přátel, s nimiž v kooperaci zvládnu vše potřebné. Tedy od tvorby webů a multimediálních aplikací, přes 3D vizualizace a video až po mediální produkci.

Copyright 2015 designlk.cz | All Rights Reserved