Způsob, jakým pracuji s texty mých zákazníků, má dvě základní roviny. První z nich je samotný obsah a styl. Někteří zákazníci jsou zvyklí dodávat své texty již upravené, po korekturách a s dobrou gramatickou úrovní. Jiní zákazníci potřebují mou (nebo někoho jiného) pomoc. Díky své dlouholeté publicistické praxi vám mohu nabídnout návrh a zpracování vašich textů pro prezentace, publikování PR a jiných článků apod. Druhým rozměrem mé práce s texty je korektura po stránce české gramatiky a dodržování zásad typografie. Poměrně často jsem totiž svědkem toho, že i profesionální grafická studia nebo mediální agentury dovedou vypustit dílo plné gramatických hrubek a typografických chyb, bijících do očí na první pohled. Úroveň péče o psané slovo je, bohužel, v mnoha firmách a také u mnoha dodavatelů na velice nízké úrovni. O to horší je fakt, že některým zákazníkům to vlastně až tak nevadí.

Pokud vám záleží na tom, aby vás vaše texty správně reprezentovaly, spolupomáhaly vám vytvořit dobré jméno a ukázaly vaši úroveň kultury jako dobrou, využijte mých služeb. Práci textového korektora provádím poměrně často pro tištěná nebo elektronická média. Potřebujete-li pomoci s překladem některých textů do nebo z cizího jazyka, mohu vám doporučit některé z mých ověřených kontaktů v této oblasti. Jsem přesvědčen o tom, že v mých rukou vám vaše texty ostudu rozhodně neudělají. Nenaleznete tak takové perly v palcových titulcích na celostránkových inzercích typu „Seberte konkurenci výtr s plached“ a podobné perly… 🙂

Copyright 2015 designlk.cz | All Rights Reserved