Detaily projektu

Klient
AGENS – Ing. Josef Dědič
Techniky
tužka, digitalizace a vektorizace v software Adobe

Popis projektu

Firemní logo AGENS jsem vytvořil jako součást procesu vzniku a zavedení jednotného vizuálního stylu tohoto mého zákazníka. Tak jako ve všech ostatních případech, také u loga AGENS jsem hledal velice jednoduché tvary a řešení pro svůj záměr. Zákazník se pohybuje na poli dezinfekce a hygieny nejen ve zdravotnictví. Nabízí produkty uceleného systému, který vedle vysoké účinnosti poskytuje také ochranu a péči. Se zákazníkem se znám již mnoho let a jestli jeho práci něco charakterizuje, tak je to milý, zodpovědný a pečlivý přístup ke každému zákazníkovi. Slova péče a ochrana mi neustále probíhala hlavou a následně vedla mou ruku s tužkou po skicáku. Vznikala celá řada různých motivů, tvarů… Postupně se vyvíjel tvar grafické značky, která symbolizuje ve své finální podobě hned několik atributů. Od jakési bariéry tvořené modrými oblouky, chránící prostředí pod nimi od případného útoku dravého sytě oranžového puntíku, přes lidskou postavu v kontrastní dvojbarvě až po zapadající jasné slunce za chladnými horami. Dvě vzájemně kontrastní barvy symbolizují dynamiku mezi dvěma živly, neustálý kontakt, avšak oblé tvary obou prvků napovídají něco o možné symbióze těchto dvou prostředí. Logo AGENS v sobě skrývá dostatek energie a vřelosti v podobě ohnivě oranžové, stejně jako klidu a čistoty v azurové modři. Propojení těchto dvou elementů se specifickými křivkami značícími péči a ochranu mi přišlo jako zcela ideální volba. Zákazník byl s tímto návrhem spokojen a přijal jeho zařazení do následně vytvářeného vizuálního stylu firmy. Textovou část loga tvoří v několika variantách název firmy (AGENS), rozšířený také na AGENS J. D. nebo AGENS – Ing. Josef Dědič. Po stránce aplikovatelnosti se logo i po řadě let jeví jako optimálně navržené.

Copyright 2015 designlk.cz | All Rights Reserved